Evropska komisija je 23. novembra objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ za leto 2023. S skupnim proračunom, ki za navedeno leto znaša 4,2 milijarde EUR, povečujejo podporo vključevanju, aktivnemu državljanstvu ter digitalnemu in zelenemu prehodu v državah Evropske unije in širše.

Podpora programa Erasmus+ je namenjena aktivnostim, ki podpirajo prioritete programa na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, terciarnega izobraževanja, splošnega izobraževanja odraslih, mladine in športa. Na razpis se lahko prijavi katerakoli javna ali zasebna organizacija, dejavna na omenjenih področjih, prek nacionalne agencije ali prek Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Celoten program Erasmus+ izpostavlja štiri ključne prioritete: vključevanje, aktivno državljanstvo, demokratično udejstvovanje ter zeleni in digitalni prehod v EU in po svetu.

Tudi v letu 2023  bo program zagotavljal, da bo glas mladih slišan v Evropski uniji in zunaj nje. Spodbujal bo projekte, ki podpirajo zeleni prehod in si prizadeval za ogljično nevtralnost s spodbujanjem trajnostnih načinov prevoza in do okolja odgovornega vedenja. Hkrati bodo aktivnosti v okviru razpisa Erasmus+ 2023 še naprej prispevale k zavezanosti Evropske unije k izpopolnjevanju in prekvalifikaciji ter s tem zagotovile dragocen prispevek k pobudi, da 2023 postane Evropsko leto spretnosti.

Vir in več informacij: Predstavništvo EK v Sloveniji, 23. 11 2022 in CMEPIUS, 24. 11. 2022

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)