Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen skupni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode.

Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP) in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) ter 13 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

Ti za prihodnje študijsko leto 2019/20 razpisujejo 18.632 vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija, in sicer 16.412 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU) ter 2.220 mest za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva.

Trend zmanjševanja vpisnih mest za vpis v 1. letnik državljanov RS in državljanov držav članic EU se za redni študij nadaljuje tudi s tem razpisom. V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 102 vpisnih mest manj za redni študij, medtem ko se število mest za izredni študij povečuje za eno mesto.

Povečujejo se vpisna mesta za vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v primerjavi z lanskim letom, in sicer iz 1.968 vpisnih mest na 2.220 vpisnih mest, torej za 252 vpisnih mest. Predlagano višje število vpisnih mest je posledica povečanih aktivnosti, ki jih visokošolski zavodi v zadnjih letih usmerjajo v internacionalizacijo in izvedbo študijskih programov v angleškem jeziku.

Visokošolski zavodi bodo organizirali informativne dneve v petek 15. februarja (ob 10. in 15. uri) in v soboto 16. februarja 2018 (ob 10. uri), kjer se kandidati lahko podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode bo potekal od 12. februarja do 18. marca 2019.

V študijskem letu 2019/2020 Univerza v Mariboru prvič razpisuje nov visokošolski strokovni študijski program Krizni management (UM Fakulteta za organizacijske vede), Univerza na Primorskem pa nov visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) in nov univerzitetni študijski program Fizioterapija (UP Fakulteta za vede o zdravju).

Prijavo za vpis na želen visokošolski zavod kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Skupni podatki o številu razpisanih mest 
Besedilo razpisa

Vir: MIZŠ, 1. 2. 2019

(Skupno 155 obiskov, 1 današnjih obiskov)