Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so 26. 11. 2018 objavili rezultat Javnega razpisa za izbor operacij: »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«.

Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen 22. 6. 2018, je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah v obdobju od 2018 do 2021.

Namen javnega razpisa je predvsem nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem bodo vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Na javni razpis se je v roku prijavilo 10 prijaviteljev. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je prijave pregledala in ocenila ter v izbor ministru za izobraževanje, znanost in šport predlagala 7 vlog prijaviteljev.

Minister za izobraževanje, znanost in šport je potrdil izbor in sofinanciranje sedmih 7 operacij, v skupni vrednosti 2.089.280,56 EUR, in sicer za vzhodno kohezijsko regijo 790.873,00 EUR in za zahodno kohezijsko regijo pa 1.298.407,56 EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Podrobnosti o rezultatu razpisa

Vir: MIZŠ, 26. 11. 2018

 

(Skupno 139 obiskov, 1 današnjih obiskov)