Mednarodne raziskave kažejo, da se slovenski učitelji pri svojem delu zelo uspešni, saj naši učenci dosegajo nadpovprečne ravni znanja. Večje težave pa zaznavamo na področju motiviranosti za učenje. Slovenski učenci se učijo zaradi ocen in ne zato, ker bi jih doseganje učnih ciljev zanimalo.

Zavod za šolstvo vabi učitelje in svetovalne delavce v osnovnih in srednjih šolah na seminar, katerega temeljni cilj je, da učitelj načrtuje pouk in usmerja učenje učencev tako, da le-ti gradijo pozitiven odnos do učenja ter pri učenju uporabljajo učne strategije, ki vodijo v višje taksonomske ravni znanja.

Termin: 5. 1. 2023 – 31. 3. 2023 (rok prijave 10. 12. 2022 v aplikaciji Katis)

Vir in več informacij: ZRSŠ, 15. 11. 2022

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)