Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport sta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi v letu 2019 v Sloveniji organizirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Seminarja, ki se je pričel 23. januarja in bo potekal do 1. februarja 2019 v Šempetru pri Gorici, v Gorici in v Ljubljani se udeležuje 17 učiteljic iz Argentine, Kanade, Egipta in Avstralije.

Na seminarju so učiteljice uvodoma spoznale rabo spletnih portalov pri pouku slovenščine in se seznanile z metodami za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter s sodobnimi didaktičnimi gradivi.

V sklopu seminarja so učiteljice obiskale tudi Vrtec Ringaraja in Osnovno šolo Otona Župančiča (Večstopenjska šola Gorica, Italija), kjer so hospitirale pri pouku ter si izmenjale mnenja, poglede in izkušnje z učitelji.

Udeleženke se bodo v drugem tednu seminarja, ki poteka v Ljubljani, seznanile s potekom pouka v okviru dopolnilnega pouka slovenščine v evropskih državah in nadgradile znanje slovničnih struktur. Predstavljene jim bodo knjižne novosti in sodobna slovenska književnost, prav tako bodo pridobile spretnosti za vključevanje slovenskega ljudskega izročila (igre, plesi in pesmi) in gledaliških prvin (impro gledališče, kamišibaj) v pouk.

Zavod RS za šolstvo je pri pripravi programa upošteval jezikovno znanje, izobrazbo, pedagoške izkušnje ter konkretne potrebe učiteljic pri delu v razredu in v slovenski skupnosti. V desetih dneh bodo udeleženke ob bogatem kulturnem programu doživele tudi današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesle tako najbližjim kot tudi svojim učencem.

Vir: ZRSŠ, 30. 1. 2019

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)