Poteka izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije za vpis v prvi letnik po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 – javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. Administrativna obdelava prijavnih vlog in visokošolski izbirni postopek letos prvič potekata preko nove aplikacije eVŠ-VIP.

Aplikacija eVŠ-VIP predstavlja podporo visokošolskemu izbirnemu postopku za vpis in se v letošnjem letu prvič uporablja za administrativno obdelavo prijav za vpis in izbirni postopek v sklopu skupnega Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22. Kandidatom bodo letos prvič elektronsko vročeni sklepi o rezultatu izbirnega postopka preko portala eVŠ. V sklopu prvega prijavnega roka je bilo administrativno obdelanih 14.750 prijavnih vlog. eVŠ-VIP je nadomestil star računalniški izbirni modul Univerze v Ljubljani, ki so ga univerzitetne visokošolske prijavno-informacijske službe uporabljale od leta 1995.

Glavna novost letošnjega prijavno-izbirnega postopka je prehod na elektronsko poslovanje v celoti, kar pomeni, da se vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko portala eVŠ, kar je bila zahteva 108. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020. Prvič se tako ne le pozivi za dopolnitev prijavnih vlog, temveč tudi sklepi o rezultatu izbirnega postopka vročajo elektronsko preko portala eVŠ.

Vir in več informacij: MIZŠ, 23. 7. 2021

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)