Na oddelku za andragogiko in pedagogiko s Filozofske fakultete v Ljubljani so se lotili pridobivanja empiričnih podatkov; v prvi fazi so poslali vprašalnike svetovalnim delavcem in ravnateljem. Podatki za ravnatelje so do neke mere že obdelani in Klara Skubic Ermenc, Jana Kalin in Jasna Mažgon so pripravile krajše preliminarno poročilo:

V Sloveniji je trenutno več kot 230.000 učencev, dijakov in študentov, poučuje pa jih skoraj 21.000 učiteljev – četrt milijona ljudi je svoje učenje in delo čez noč preneslo iz fizičnega v virtualno okolje. Smo del zgodovinsko povsem unikatne situacije, ki je zajela velik del svetovne populacije: po podatkih UNESCA (2020) je prvi majski dan izven šol pričakalo skoraj 1,3 milijarde učencev v 186 državah. Kot opozarjajo poznavalci (Hodges idr. 2020), pa temu izobraževanju ne moremo reči izobraževanje ali poučevanje na daljavo v polnem pomenu besede, saj bi vzpostavitev takšnega terjalo dolgotrajne priprave, vključujoč celotno infrastrukturo, podporne službe in temeljite didaktične in vsebinske priprave. To, čemur smo priča danes, lahko imenujemo krizno oz. izredno poučevanje na daljavo (emergency remote teaching)

V drugi fazi bodo podatke o tem, kako so izvajali izob. in pouk na daljavo, pridobili še od učiteljev. Odločili so se, da jih o praksah, ki so jih uvedli med covidom, povprašajo junija, ko bodo imeli že nekaj časa takega izobraževanja za sabo. Podatki za svet. delavce se še obdelujejo.

(Skupno 121 obiskov, 1 današnjih obiskov)