V novembru 2018 je bilo v Sloveniji 887.953 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v novembru 2017. Med delovno aktivnimi osebami je bilo 4,7 % ali približno 42.100 mladih, mlajših od 25 let.

Število delovno aktivnih oseb v novembru 2018 za 0,3 % višje kot v oktobru 2018

Konec novembra 2018 je bilo v Sloveniji 887.953 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % ali približno 26.900 več kot v istem mesecu preteklega leta.

Število delovno aktivnih moških se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,3 % (na približno 488.000), število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 % (na približno 399.900).

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih glede na prejšnji mesec zvišalo v trinajstih, znižalo pa v sedmih dejavnostih. Glede na november 2017 se je znižalo v treh, zvišalo pa v sedemnajstih dejavnostih (najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za približno 8.000).

Število delovno aktivnih mladih se je v zadnjih petih letih povečalo za 65 %

Med delovno aktivnimi osebami je bilo konec novembra 2018 4,7 % ali približno 42.100 mladih, tj. oseb, starih od 15 do 24 let. 70 % je bilo moških, 30 % pa žensk. Približno 95 % je bilo zaposlenih in le 5 % samozaposlenih.

Z vidika dejavnosti je bilo največ delovno aktivnih mladih zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, kar 31 % ali nekaj manj kot 12.900. 14 % jih je bilo zaposlenih v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (nekaj manj kot 5.800), 11 % v gradbeništvu (nekaj več kot 4.600), 8 % v gostinstvu (približno 3.300) in 8 % v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (nekaj manj kot 3.200).

Od novembra 2017 do novembra 2018 se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 13,5 % ali za približno 5.000. Število delovno aktivnih mladih moških se je povečalo za 14 %, število delovno aktivnih mladih žensk pa za 11 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 65 % ali približno 16.600.

Več na: SURS, 16. 1. 2019

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)