Na začetku 2019 je bilo v Sloveniji 413.054 starejših, tj. prebivalcev, starih 65 ali več let (skoraj vsak peti). Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se daljša; osebe, ki se v tem času rodijo v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo živele v povprečju približno 7 let dlje kot tiste, ki so se rodile pred 25 leti.

Med njimi je bilo v letu 2018 v Sloveniji 13,2 % višje- ali visokošolsko izobraženih (v 2011 jih je bilo 10,2 %). Starejši od 65 let so edina starostna skupina, v kateri delež moških z višje- ali visokošolsko izobrazbo presega delež žensk z enako izobrazbo (16,9 % : 10,6 %). V starostni skupini 60–64 let pa delež žensk za 1,8 odstotne točke presega delež moških (17,2 % : 15,4 %). Premik v smeri večjega vključevanja žensk v višješolsko oz. visokošolsko izobraževanje se je torej začel z generacijami, rojenimi sredi petdesetih let prejšnjega stoletja.

Vir in več: SURS, 23. 9. 2019

(Skupno 76 obiskov, 1 današnjih obiskov)