Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine. To jim bo omogočilo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri učenju, delu in sodelovanju v družbi.

V letu 2021 je imela v Sloveniji najmanj osnovne digitalne veščine polovica prebivalcev, starih 16–74 let (v EU-27: 54 %). Z 63 % je bil ta delež najvišji med 16–24-letniki in z 19 % najnižji med 65–74-letniki.

V novici SURS z dne 6. 4. 2022 preberite:

  • Zelo dobro razvite digitalne veščine ima petina
  • Med zaposlenimi in brezposelnimi prevladujejo tisti z osnovnimi digitalnimi veščinami
  • Skoraj tri četrtine z zelo dobro razvitimi veščinami za informacijsko in podatkovno pismenost
  • Pri obvladanju digitalnih veščin za komunikacijo in sodelovanje v povprečju EU-27
  • Več kot tretjina brez veščin za ustvarjanje digitalnih vsebin
  • Pri obvladanju veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov pod povprečjem EU-27
  • Štiri petine oseb z digitalnimi veščinami za reševanje problemov
(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)