Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka v luči investiranja in oplemenitenja našega planeta. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvaja vrsto ukrepov za ohranjanje okolja z investiranjem v planet in razvojne možnosti.

Svetovni dan Zemlje nas nagovarja, da si vsak dan lahko prizadevamo za trajnostno naravnan razvoj, zdravo okolje in bivanje ter za okoljsko in podnebno bolj prijazen planet, kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost. Zato so nujne inovacije in ukrepanje, ki pospešujejo rešitve ter ohranjanje planeta.

V novici MOP z dne 19. 4. 2022 preberite še:

  • Sprejeli smo okoljsko ustavo: Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)
  •  Na področju Nature 2000 pospešeno izvajamo projekte za izboljšanje stanja pomembnih vrst in habitatnih tipov
  • Sprejeli smo uredbe za varovanje vodnih virov
  • Aktivno potekajo zapiranja odlagališč in sanacije
  • Obnovljivi viri energije: podpisali smo koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na srednji Savi
  • Sprejeta Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Slovenija bo lahko te priložnosti s svojo majhnostjo in dobro izobrazbeno strukturo izkoristila v prid učinkovitega, vključujočega in trajnostnega prehoda v podnebno nevtralno družbo. Vprašanje je le, ali bomo izzive in priložnosti prehoda v podnebno nevtralnost kot družba znali izkoristiti.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)