Uradni list Republike Slovenije št. 22/2019 z dne 5. aprila 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A)
 • Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
 • Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika
 • spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) /Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije/
 • popravek v javnem razpisu za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2019
 • javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20
 • javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2019
 • javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20
 • javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2019
 • javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok
 • javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019
 • javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava za leto 2019
 • javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 107 obiskov, 1 današnjih obiskov)