Uradni list Republike Slovenije št. 26/2022 z dne 25. februarja 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Odredba o spremembi vzgojnoizobraževalnega programa osnovna šola
 • Pravilnik o osebni asistenci
 • Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«
 • Poročilo o gibanju plač za december 2021
 • Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
 • Odlok o Svetu za razvoj informatike
 • Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni
 • javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022
 • sprememba besedila Javnega razpisa za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor v letih 2022 in 2023
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2022
 • javni razpis za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999 /Mestna občina Kranj/
 • javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2022
 • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa, ki jih bo v letu 2022 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna
 • javni razpis za direktorja/direktorico Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)