Uradni list Republike Slovenije št. 28/2023 z dne 3. marca 2023 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
 • Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
 • Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
 • javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023
 • javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24
 • javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2023
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023
 • javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2023
 • javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023
 • javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2023.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)