Uradni list Republike Slovenije št. 3/2021 z dne 8. januarja 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022
  • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije
  • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje
  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična
  • Letni program športa v Občini Žalec za leto 2021
  • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
  • javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021
  • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2021
  • javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2021.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 63 obiskov, 1 današnjih obiskov)