Uradni list Republike Slovenije št. 35/2022 z dne 11. marca 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za socialno ekonomijo
 • Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije
 • sprememba Javnega razpisa za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22
 • javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok
 • javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
 • javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022
 • javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2022
 • javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2022
 • javni razpis za delovno mesto direktorja Slovenskega šolskega muzeja
 • natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 105 obiskov, 1 današnjih obiskov)