Uradni list Republike Slovenije št. 74/2021 z dne 14. maja 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)
 • Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
 • Odlok o ustanovitvi Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela
 • Sklep o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2021
 • javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov
 • javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021–2022
 • javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021)
 • javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2021
 • javni razpis (JR) za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2021
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2021
 • javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2021
 • javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2021 (II. del)
 • razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za programe ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika, organizator socialne mreže, varovanje (VI. stopnja)
 • javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)