Uradni list Republike Slovenije št. 80/2019 z dne 27. decembra 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju
 • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2019
 • sprememba pogojev v javnem razpisu za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020
 • javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020
 • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020
 • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2020
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2020
 • javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žirovnica za leto 2020

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 115 obiskov, 1 današnjih obiskov)