Zavod za šolstvo še vedno izvaja projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II).

Njegov cilj je krepitev zlasti na področjih, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave tega dela ter tehnološkega razvoja, izkazala kot ključna:

 • podjetništvo in podjetnost
 • vseživljenjsko učenje in karierna orientacija
 • jezikovne kompetence
 • mobilnost
 • učne težave, učenje učenja in inovativni pristopi k poučevanju
 • vodenje zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc
 • kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature
 • samoevalvacija
 • preventiva na področju duševnega in telesnega zdravja
 • spodbujanje socialnega in čustvenega učenja ter trajnostnega razvoja
 • pouk na daljavo.

Pri projektu sodelujejo Šola za ravnatelje, Državni izpitni center, Center za poklicno izobraževanje, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Andragoški center Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Vir in več informacij: SIO, 18. 1. 2021 in ZRSŠ, 25. 1. 2021

(Skupno 93 obiskov, 1 današnjih obiskov)