Z 31. oktobrom 2022 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS zaključili še en evropsko podprt program v finančni perspektivi 2014–2020: program Štipendije za deficitarne poklice. To ne pomeni, da teh štipendij ne bodo več podeljevali. Štipendije za deficitarne poklice še naprej podeljujejo, le da niso več sofinancirane s strani Evropske unije in Evropskega socialnega sklada.

Štipendije za deficitarne poklice na skladu podeljujejo že od šolskega leta 2015/16. Od šolskega leta 2016/17 do vključno 2019/20 je štipendije dijakov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). V sklopu sofinanciranja je bilo v program vključenih 3.564 dijakov. Štipendije za deficitarne poklice na skladu še vedno podeljujejo, od šolskega leta 2020/21 dalje so financirane iz proračunskega sklada MDDSZ.

Vir in več informacij: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 7. 11. 2022

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)