Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021, ki je letos potekal med 24. in 30. majem 2021, je vsebinsko zelo bogat. V njem so zbrani dogodki na kar 16. vrtcih, 78. osnovnih šolah, eni glasbeni šoli ter 11. srednjih šolah. S krovno temo Moja dežela danes in jutri so želeli ustvarjanje otrok in mladih popeljati v izražanje njihovega videnje prostora, časa in življenja danes. Ponujene so bile iztočnice: glas mladih – šola in življenje, ki jo/ga želim, medpredmetno povezovanje, vključujoča šola – šola po meri vseh – otrokom in mladostnikom prijazna šola, upoštevanje drugačnosti/raznolikosti – vsi enaki, vsi enakopravni ter aktualna problematika – iskanje rešitev.

Na tej osnovi je nastala zanimiva zbirka ustvarjalnega razmisleka otrok/mladih, ki se vsebinsko sprehaja od obeleženja 30-letnice samostojnosti države Slovenije, življenja v Covid-19 času in po njem, ekoloških tem (povezanost z naravo, ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje, ustvarjanje iz odpadnega, naravnega in naplavljenega materiala), upodabljanja znamenitosti šolskega okoliša in domačega kraja, spoznavanja slovenskega ljudskega izročila, do poglabljanja vrednot solidarnosti, prijateljstva, dobrih odnosov.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 8. 11. 2021

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)