Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je 24. 5. 2019, do 12. ure.

Vse informacije dobite v priloženih datotekah:

Priloga A – Namen, cilji in vsebina
Priloga B – Postopek in merila
Priloga 1 – Prijavnica
Priloga 2 – Potrdilo o sodelovanju tuje institucije
Priloga 3 – Vzorec pogodbe
Priloga 1 k pogodbi – Zaključno poročilo
Priloga 2 k pogodbi – Zahtevek za izplačilo
Priloga 4 – Potrdilo o sodelovanju z lokalnim okoljem
Priloga 5 – Potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države
Priloga 6 – Potrdilo o sofinanciranju s strani sponzorjev

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko prejmete na Zavodu RS za šolstvo preko elektronske pošte pri Brigiti Žarkovič Adlešič, tel. št. 01/3005-163.

Vir: ZRSŠ, 13. 05. 2019

(Skupno 64 obiskov, 1 današnjih obiskov)