Izšlo je poročilo Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2014/15 (.pdf) (Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2014/15).

Redno letno poročilo omrežja Eurydice prinaša primerjalni pregled zakonsko določenih plač učiteljev in ravnateljev v Evropi ter nacionalne opise, v katerih so zajeti podatki o dejansko izplačanih plačah, dodatkih h plačam in napredovanju.

15-10-06-teachers and school heads 14 15 naslovka

V poročilu je objavljen tudi podatek o trendu rasti plač učiteljev po Evropi med letoma 13/14 in 14/15. Večina držav je zabeležila rast plač učiteljev, je zapisano v poročilu, države pa kot razlog za rast pa navajajo plačne reforme in uskladitve plač z rastjo stoškov življenja. Reformo plač so izvedli na Hrvaškem, Slovaškem in Islandiji. Približno četrtina držav  že v letu 13/14 začela beležiti rast plač vseh javnih uslužbencev, torej tudi učiteljev. V 10 državah niso zaznali bistvene spremembe (manj kot 1%) ravni plač učiteljev. Le v Srbiji so se plače učiteljev v letu 14/15  glede na leto 13/14 znižale za 1%.  Slovenija se uvšča med 6 držav (Grčija, Italija, Ciper, Litva, Slovenija, Lihtenštajn), ki so imele v letu 14/15 učiteljske plače še vedno zamrznjene.

Slika iz poročila: Spremembe v zakonsko določenih plačah učiteljev v splošnem izobraževanju v javnem sektorju med letoma 2013/14 in 2014/15 (ISCED 0,1,2,3)

15-10-07-spremembe plac uciteljev 14 15

Poročilo zajema podatke o polno zaposlenih učiteljih in ravnateljih, ki izpolnjujejo vse kvalifikacijske pogoje za zaposlitev na predšolski, primarni, nižiji in višji seknunadrni ravni izobraževanja. Poročilo vključuje podatke o:
•    o telesih, ki odločajo o določitvi učiteljskih plač,
•    o minimalnih in maksimalnih zakonsko določenih plačah v razmerju do BDP na prebivalca,
•    zviševanju plač glede na izkušnje učiteljev in ravnateljev,
•    spremembah plač med letoma 13/14 in 14/15,
•    različnih vrstah dodatkov h plačam in o tem, kdo o njihovi dodelitvi odloča.

Poročilo pokriva vse države članice EU. Bosno in Hercegovino, Islandijo. Lihtenštajn, Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Več>> Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2014/15 (.pdf)

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)