Izšlo je redno poročilo omrežja Eurydice o plačah učiteljev in ravnateljev v letu 2019/20.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20 (.pdf)

Poročilo vsebuje pregled zakonsko določenih plač učiteljev in ravnateljev v javnih šolah in vrtcih na predprimarni, primarni in sekundarni ravni v Evropi.

Ali so učitelji v Evropi dobro plačani? Kakšne možnosti imajo za višje plače z napredovanjem v karieri? Ali so učitelji v zadnjih letih pridobili ali izgubili na kupni moči?

Primerjalne analize zajemajo 38 evropskih sistemov izobraževanja in preučujejo zakonsko določene plače učiteljev začetnikov in možnosti zviševanja v celotni karieri. Analizirajo glavne spremembe v zadnjih letih, povprečne plače učiteljev vključno z dodatki, plače ravnateljev.

Letne bruto zakonsko določene začetne letne plače učiteljev se po državah, ki so zajete v poročilo, bistveno razlikujejo. V štirih državah članicah EU (Bolgarija, Madžarska, Poljska in Romunija) je bila bruto začetna letna zakonsko določena plača učiteljev manj kot 9 tisoč evrov. V sklop dodatnih osmih držav članic, kjer je zakonsko določena plača učiteljev začetnikov na letni ravni zaslužijo manj kot 20 tisoč evrov, sodi tudi Slovenija. Po podatkih Eurydice so učitelji začetniki v naši državi prejemali letno bruto zakonsko določeno plačo v višini 19.529 evrov. Najvišje letne bruto zakonsko določene začetne plače so med državami članicami prejemali učitelji v Nemčiji in na Danskem, in sicer nad 50 tisoč evrov.  Razpon med začetnikovo plačo in plačo na vrhu plačne lestvice je v Sloveniji velik, saj je zakonsko določena plača plača na vrhu plačne lestvice za 80 % višja od začetnikove. Slovenija se obenem tudi uvršča v majhno skupino držav (skupaj z Belgijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Irsko in Poljsko) z možnostjo za velik dvig plače že v prvih 15 letih dela v izobraževanju.  Poročilo nadalje povzema, da so se med letoma 2014/15 to 2019/20 zakonsko določene plače učiteljev v Sloveniji zvišale za 10,8 %.

Povprečne dejansko izplačane plače slovenskih učiteljev, starih od 25 do 64 let, v javnih šolah so v letu 2019/2020 znašale od 21.372 EUR na ravni predšolske vzgoje do 27.774 EUR v gimnazijskem izobraževanju. Poročilo še ugotavlja, da so dejansko izplačane plače učiteljev v primarnem in sekundarnem izobraževanju več kot 10 % višje od BDP na prebivalca, na predšolski ravni pa je dejansko izplačana plača vzgojitelja pod ravnjo BDP na prebivalca.

Podatke, prikazane v opisih nacionalnih sistemov, v skupnem zajemu podatkov zbirata omrežji Eurydice in OECD / NESLI.

Prvič objavljeno: 21. 10. 2021, Eurydice EACEA

(Skupno 549 obiskov, 1 današnjih obiskov)