naslovnicaNa spletišču Eurydice, EACEA, Evropska komisija, so dne 7. 6. 2018 objavili novo poročilo Eurydice o priporočenem obsegu pouka v obveznem izobraževanju v Evropi Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18 (pdf, en), za katero so pripravili tudi kratek promocijski video>>

Svet Evropske unije je zastavil cilj zmanjšati odstotek 15-letnikov s slabimi učnimi dosežki pri branju, matematiki in naravoslovju, in sicer na manj kot 15 odstotkov do 2020. Učinkovito učenje je odvisno od več dejavnikov, vendar ostaja pomembnejši v učnem procesu dijakov obseg pouka. Kako najbolje organizirati omejeni čas med različnimi predmeti in tako zagotoviti vsem dijakom priložnost, da razvijejo svoj učni potencial na različnih področjih?

V omrežju Eurydice so proučili priporočen obseg pouka v obveznem izobraževanju v 43 evropskih izobraževalnih sistemih v šolskem letu 2017/18.

Posebna pozornost je namenjena širšim predmetnim področjem branja, pisanja in literature, matematike, naravoslovja in družboslovnih ved.

Poročilo prinaša podatek o tem, da je največji delež evropskih kurikulov posvečen branju, pisanju in literaturi, še posebno v primarnem izobraževanju. Matematika se po številu ur, ki ji jih namenjajo, znajde na drugem mestu. Njen delež se zmanjšuje v sekundarnem izobraževanju na račun vpeljave drugih predmetov in tujih jezikov.

Poročilo poleg primerjalnega dela vključuje tudi nacionalne diagrame. Podatke sta skupaj zbrali omrežji Eurydice in NESLI OECD. Omrežje Eurydice zbira podatke o priporočenem času pouka že več kot dve desetletji.

 

 

(Skupno 84 obiskov, 1 današnjih obiskov)