Publication document thumbnailKomparativna študija Visoko izobraževanje v Evropi 2009: “Developments in the Bologna Process” se osredotoča na prednostne teme nastajajočega evropskega visokošolskega prostora, še posebno na strukturo diplom in magisterijev v posodobljenih študijskih programih, ETCS, dodatek k diplomi, nacionalne kvalifikacijske okvire, mobilnost in prenosljivost finančnih podpor. Naštete prednostne teme študija proučuje tako na nivoju širših nacionalnih politik kot ukrepov.

Informacije za nastanek študije so prispevale nacionalne enote omrežja Eurydice. Poleg 31 članic omrežja Eurydice so v študiji zbrane tudi informacije za 15 preostalih držav, ki sodelujejo v bolonjskem procesu. Referenčno leto študije je 2008/09.

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process (.pdf)

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)