Odrasli v izobraževanju v Evropi8. 9. 2021 je omrežje Eurydice objavilo novo poročilo Eurydice o izobraževanju in usposabljanju odraslih v Evropi “Adult education and training in Europe” (.pdf). V poročilu so zbrane informacije o trenutnih pristopih k spodbujanju vseživljenjskega učenja, s posebnim poudarkom na politikah in ukrepih, ki omogočajo dostop do učenja odraslim s slabimi spretnosti in z nizkimi kvalifikacijami.

Poročilo sestavlja osem sklopov:

  1. Kvantitativni kazalniki o izobraževanju in usposabljanju odraslih
  2. Koordinacija politik in ukrepov za učenje odraslih
  3. Pregled javno subvencioniranih programov, v katerih odrasli lahko izboljšajo svoja znanja in nadgradijo kvalifikacije, po državah
  4. Finančne spodbude, pri čemer je posebna pozornost namenjena spodbudam za nizko kvalificirane odrasle
  5. Prožne učne poti
  6. Vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja
  7. Ozaveščanje in terensko delo
  8. Svetovanje

Glavni vir informacij so posredovale nacionalne enote Eurydice, ki predstavljajo 42 sistemov izobraževanja in usposabljanja v 37 evropskih državah. Podatki so dopolnjeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki drugih organizacij, kot so Cedefop, Eurostat in OECD.

V slovenščini so na voljo glavne ugotovitve poročila Eurydice Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi 2021: Gradimo vključujoče poti do spretnosti in kvalifikacij.

Datum izida: EACEA Eurydice, 8. 9. 2021

 

(Skupno 161 obiskov, 1 današnjih obiskov)