naslovnica Informatics education at schools in EuropeOmrežje Eurydice je objavilo poročilo “Informatics education at school in Europe“, ki podaja celovito primerjalno analizo poučevanja informatike v osnovnih in srednjih šolah v letih 2020/2021 v 37 evropskih državah (39 sistemov izobraževanja).

Izobraževanje učencev v šoli o informatiki je bistveno za to, da lahko vsakega državljana opremimo z osnovnim znanjem, potrebnim za sodelovanje, vplivanje in prispevanje k razvoju digitalnega sveta. Tudi digitalno gospodarstvo, ki naj bi imelo ključno vlogo pri okrevanju Evrope po pandemiji, zahteva digitalno kompetentne državljane in delavce.

Informatika kot znanost je še relativno nova disciplina v šolskem izobraževanju, zato se imena predmetov in njihova vsebina po evropskih državah razlikujejo. Analiza obstoječih kompetenc, okvirov učnih načrtov in učnih izidov po vsej Evropi lahko prispeva k skupnem razumevanju in primerjavi. V poročilu je zajetih deset področij poučevanja informatike: podatki in informacije, algoritmi, programiranje, računalniški sistemi, omrežja, vmesnik človek–sistem, razvoj in dizajn, modeliranje in simulacija, ozaveščanje in opolnomočenje, varnost in zaščita.

Poročilo preučuje predmete, ki v osnovnem in srednješolskem izobraževanju vključujejo učne izide, povezane z informatiko. Upošteva tudi kvalifikacije učiteljev teh predmetov, programe usposabljanja in druge podporne ukrepe, ki so na voljo.

Eurydice Slovenija je v sklopu konference Mreža znanja 12. oktobra pripravilo predstavitev študije in okroglo mizo o poučevanju računalništva in informatike v šolah v Evropi – Slovenija med državami, posnetek je na voljo za ogled.

Marca 2023 smo objavili prevod glavnih ugotovitev študije z nacionalnimi poudarki: Poučevanje informatike v šoli v Evropi: ugotovitve poročila Eurydice z nacionalnimi poudarki

Izid EACEA: 27. 9. 2022

(Skupno 347 obiskov, 1 današnjih obiskov)