Prelet Eurydice o premagovanju pojava zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (.pdf, en) kaže, da so države članice EU vse bliže ključnemu cilju, ki so si ga zastavile v strategiji EU 2020. V skladu s strateškim ciljem naj bi delež tistih (v starosti od 18 do 24 let), ki so brez kvalifikacije zgodaj opustili šolanje, znižali pod 10%. Kljub temu je zgodnje opuščanje šolanja še vedno velik izziv v mnogih članicah EU. Čeprav ima večina držav vzpostavljenih več ukrepov, s katerimi naj bi premagale ta pojav, pa so le redke razvile specifične strategije za premagovanje pojava zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja. V kratkem poročilu – Preletu Eurydice – so zbrane tudi ugotovitve o tem, kakšno vlogo pri preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja igra karierno svetovanje in medsektorsko sodelovanje. Poročilo pokriva vse države članice EU, pa tudi Islandijo, Norveško, Švico in Turčijo. Zbrani so podatki za šolsko leto 2013/14.

 

05-06-16- Eurydice BRIEF ELET

Prelet Eurydice (.pdf, en) temelji na Poročilu o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)