Kako se politike vzgoje in varstva predšolskih otrok razlikujejo po evropskih državah? Katere politike so koristne pri preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja? Ali vse evropske države priznavajo neformalno učenje za vstop v visoko šolstvo?

Na ta vprašanja odgovarja poročilo Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2019 (pdf, en).

Vsebuje več kot 35 strukturnih kazalnikov o o izobraževalnih politikah za šolsko/akademsko leto 2018/19 na področjih vzgoje in varstva predšolskih otrok, doseganja temeljnih spretnosti, zgodnjega opuščanja izobraževanja, višjega in visokega šolstva, zaposljivosti diplomantov ter učne mobilnosti. Tokrat dodatno vsebuje še kratek pregled glavnih reform na omenjenih šestih področjih politik od začetka šolskega/akademskega leta 2014/15.

Del informacij, ki zadevajo države članice EU, je bil že objavljen v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2019.

Objavljeno: Eurydice, 22. 10. 2019

(Skupno 255 obiskov, 1 današnjih obiskov)