Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za konkurenčnost, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Seja št. 3830, Bruselj, 26. november 2021

Povezane novice, MIZŠ, 26. 11. 2021:

Oglejte si tudi prvi del Sveta za konkurenčnost (notranji trg in industrija), 25. november 2021


Glavni rezultati

Raziskave

Prihodnje upravljanje evropskega raziskovalnega prostora in Pakt za raziskave in inovacije

Ministri in ministrice so odobrili sklepe o racionaliziranem upravljanju evropskega raziskovalnega prostora, vključno z zadevnim političnim programom za obdobje 2022–2024, in sprejeli Pakt za raziskave in inovacije v Evropi, ki določa izboljšan mehanizem usklajevanja.

Z veseljem sporočam, da smo sestavili „celotno sliko“ novega evropskega raziskovalnega prostora. Z uvedbo tega večravninskega modela upravljanja lahko novi evropski raziskovalni prostor tudi uresničimo. Današnji sklepi Sveta in Pakt zagotavljajo konkretne ukrepe, ki nam bodo pomagali pri učinkovitejšem odzivanju na družbene izzive.

Simona Kustec, slovenska ministrica za šolstvo, znanost in šport

Države članice so se v okviru novega pakta za raziskave in inovacije zavezale: i) sklopu skupnih načel in vrednot EU za raziskave in inovacije, ii) skupnim prednostnim področjem za ukrepanje, iii) naložbam in reformam ter iv) poenostavljenemu procesu usklajevanja in spremljanja politik.

Posebne ukrepe iz programa politike evropskega raziskovalnega prostora za obdobje 2022–2024 bodo države članice izvajale prostovoljno, skupaj z Evropsko komisijo ter v sodelovanju z državami, pridruženimi programu Obzorje Evropa, z raziskovalnimi, akademskimi in poslovnimi organizacijami, po potrebi pa tudi z drugimi partnerskimi državami.

Vloga raziskav in inovacij pri doseganju medsektorskih ciljev

Ministri in ministrice EU so opravili orientacijsko razpravo o vlogi raziskav in inovacij pri doseganju medsektorskih ciljev. Med prispevki so se osredotočili na to, kako njihove države organizirajo medsektorsko usklajevanje evropskih pobud v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“, novega evropskega Bauhausa in HERA. Večina držav članic je navedla, da so pri vključevanju raziskav in inovacij v te pobude na dobri poti, pojasnile pa so tudi, katere konkretne ukrepe so sprejele doslej.

Številni ministri in ministrice so opozorili na pomen strukture dobrega upravljanja in poudarili, da bi bilo treba sredstva za raziskave in inovacije uporabiti v prave namene. Po mnenju mnogih od njih je sodelovanje z deležniki, kot so znanstveniki in zasebni sektor, ključnega pomena.

Druge točke dnevnega reda

Institucionalizirana evropska partnerstva

Slovensko predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo s trenutnim stanjem pogajanj o uredbi o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa, ki je bila sprejeta 19. novembra 2021, in o evropskem partnerstvu za meroslovje, ki je bilo sprejeto 18. novembra 2021.

Uredba o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa dopolnjuje obstoječi okvir tega programa z vključevanjem javnih in zasebnih partnerjev v evropska partnerstva. Ta skupna podjetja bodo obravnavala svetovne izzive in prednostne naloge, pri katerih sta potrebni kritična masa in dolgoročna vizija. Uredba bo začela veljati 30. novembra 2021.

Sklep o sodelovanju EU v evropskem partnerstvu za meroslovje zadeva eno od prednostnih področij v svežnju predlogov za „institucionalizirana evropska partnerstva“ v okviru programa Obzorje Evropa. Meroslovje je znanost o merjenju, s tem sklepom pa bo zagotovljena usklajenost merilnih standardov v vseh državah članicah. Uredba bo začela veljati 30. novembra 2021.

Ta dva akta skupaj z uredbo o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC), sprejeto 13. julija 2021, sestavljata sveženj treh pravnih aktov o vzpostavitvi institucionaliziranih evropskih partnerstev.

Glavni dogodki in dejavnosti v času slovenskega predsedovanja

Predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo z Ljubljansko deklaracijo za enakost spolov na področju raziskav in inovacij. V tej deklaraciji, ki jo je slovensko predsedstvo predstavilo 8. in 9. julija 2021, je poudarjen pomen enakosti spolov in vključevanja enakosti spolov v vse raziskave in inovacije.

Predsedstvo je z zadovoljstvom napovedalo, da je deklaracijo podprlo 35 strani, vključno z državami članicami, Evropsko komisijo, pridruženimi državami, državami pristopnicami in tretjimi državami.

Predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo tudi s konferenco o ukrepih Marie Skłodowske-Curie z naslovom „Kroženje možganov in poklicne poti raziskovalcev“, ki je potekala 15. in 16. novembra. Seznanilo jih je tudi s konferenco ERA „Na poti k odgovorni, na znanju temelječi družbi 3. tisočletja“, ki je potekala 26. in 27. oktobra na Brdu v Sloveniji, ter s pobudo „Pirati plastike“, tj. kampanjo za ozaveščanje o potrebi po čistejši in bolj ekološki prihodnosti. Napovedalo je tudi dogodek v zvezi z Evropskim strateškim forumom za raziskovalne infrastrukture, ki bo 7. decembra.

Druge točke dnevnega reda

Evropska komisija je poročala o Evropskem strateškem forumu za raziskovalne infrastrukture(ESFRI), francoska delegacija pa je predstavila delovni program prihodnjega francoskega predsedstva.

Vesolje

„Vesolje za vse“

Svet je odobril sklepe o „vesolju za vse“, v katerih je poudaril pomen sodelovanja deležnikov iz vseh držav članic v vesoljskem sektorju ter krepitve povezav med vesoljskim sektorjem in nevesoljskim sektorji.

Slovensko predsedstvo je izpostavilo pomembno vlogo, ki jo lahko ima vesolje pri odzivanju na svetovne izzive. Poudarili so, da lahko prispeva k večji socialni odpornosti in sposobnosti okrevanja po krizah. Predsedstvo meni, da sklepi odločna poudarjajo pomen vključevanja deležnikov in sodelovanja držav članic pri ohranjanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Dolgoročni trajnostni razvoj in financiranje „novega vesolja“

Ministri in ministrice so izmenjali mnenja o financiranju in dolgoročnem trajnostnem razvoju „novega vesolja“.

Mnogi med njimi so pozdravili evropski pristop k upravljanju vesoljskega prometa. Države članice so na splošno pozdravile pobudo CASSINI, tj. evropski sklad v višini 1 milijarde EUR, ki naj bi spodbudil zagonska podjetja in inovacije v vesoljski panogi. Večina držav članic je poudarila potrebo po podpori MSP in zagonskim podjetjem v vesoljskem sektorju ter pomen trajnosti vesolja.

Druge točke dnevnega reda

Upravljanje vesoljskega prometa

Slovensko predsedstvo je predstavilo poročilo o upravljanju vesoljskega prometa, v katerem je poudarjen pomen trajnostne rabe vesolja ter varnega in stabilnega okolja tako za sredstva kot za ljudi.

Slovensko predsedstvo meni da je to poročilo zelo pomembno, zlasti glede na nedavne dogodke v zvezi z preskusom uničenja satelita, saj izpostavlja problem vesoljskih odpadkov.

Poročilo bi lahko prispevalo k morebitnemu sprejemu stališča EU med francoskim predsedovanjem.

Varna povezljivost

Na dnevnem redu seje je bila tudi točka o „vzpostavljanju na vesoljski tehnologiji temelječega globalnega varnega komunikacijskega sistema EU“, v okviru katere je predsedstvo ministrom in ministricam poročalo o konferenci EU o „varni povezljivosti“, ki je potekala 10. novembra 2021. Pobuda za varno povezljivost bi lahko bila tretji osrednji projekt po programih Galileo in Copernicus. Njen cilj je omogočiti širokopasovni dostop za vse ter zagotoviti odporno komunikacijsko infrastrukturo za vladne uporabnike in specifične sektorje, kot so finance, energetika in promet.

Evropska komisija je v povezavi s točko dnevnega reda o varni povezljivosti poročala o svojem prihodnjem predlogu v zvezi z vzpostavljanjem na vesoljski tehnologiji temelječega globalnega varnega komunikacijskega sistema EU, ki bo predvidoma pripravljen v drugem četrtletju leta 2022.

Francosko predsedstvo je predstavilo delovni program svojega predsedovanja.

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)