Na Zavodu RS za šolstvo pripravljajo presojo učnih načrtov (UN) posameznih predmetov glede na aktualnost učnih ciljev in vsebin, uresničljivost ciljev, ustreznost zapisov ter umeščenost znanja po vertikali.

Izvedbo so zasnovali v treh korakih: pridobivanje mnenj učiteljev s pomočjo ankete, ciljna razprava o posameznih elementih UN v študijskih skupinah in presoja UN s strani ekspertnih skupin, v katere bodo vključeni predstavniki ustreznih fakultet in predstavniki učiteljev za vsak predmet.

Na osnovi mnenj iz evalvacije bodo pripravili predloge za morebitne dopolnitve oziroma posodobitve učnih načrtov. Vabijo vas, da se vključite v ta proces in s svojimi mnenji prispevate k čimbolj kakovostnim izhodiščem za izboljšanje učnih načrtov.

Anketa bo odprta do 15. 8. 2019.

Vir: ZRSŠ, 20. 6. 2019

(Skupno 135 obiskov, 1 današnjih obiskov)