Pri nastajanju besedila so bili upoštevani izsledki sistemskih in tematskih analiz agencije o akreditacijah, evalvacijah ter samoevalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol; izsledki, pridobljeni pri sprotnem proučevanju pripomb udeležencev v postopkih, predvsem pa poročil skupin strokovnjakov v skladu z ZViS 2016 in po njem sprejetih merilih agencije; pa tudi ugotovitve in priporočila udeležencev posvetov s strokovnjaki, visokošolskimi učitelji, znanstveniki s področja visokošolske didaktike in raziskovanja znanosti ter predstavniki drugih deležnikov jeseni 2020.

Prvi osnutek vodnika je NAKVIS objavila na svoji spletni strani na začetku leta 2021. Sedaj ga je dopolnila z novima poglavjema o zunanji evalvaciji višjih strokovnih šol in vlogah udeležencev v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih; z usmeritvami za presojo interdisciplinarnih študijskih programov druge stopnje; s predlogi strokovnjakov in predstavnikov visokošolskih zavodov in  strokovnih delavcev agencije za presoje.

Končna različica vodnika bo še naprej nastajala skupaj z vami, zato vas vabijo, da jim pošljete svoje pripombe, predloge, pomisleke in podobno k dopolnjenemu osnutku. Zbirali jih bodo do konca leta 2021.

Vir in več informacij: NAKVIS, 14. 10. 2021

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)