Na spletišču Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je s 25. 7. 2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR) (.pdf).

Na javnem razpisu lahko pridobijo sredstva študentje 1. 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10-tedenski študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019 (1. prijavni rok) in v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020 (2. prijavni rok).

1. prijavni rok od dne objave javnega razpisa do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2019.

2. prijavni rok od 1. 1. 2020 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 4. 2020.

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Več…

(Skupno 122 obiskov, 1 današnjih obiskov)