Strokovne delavke in delavci Zavoda RS za šolstvo in Centra RS za poklicno izobraževanje namenjajo veliko pozornosti preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, ki je izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev.

Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in na mednarodno primerljivi ravni posredovati »znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje« (ZPSI, Ur. l. 79/2006, 2. člen), hkrati pa tudi v sozvočju z Evropskimi prizadevanji za stalno rast kakovosti izobraževanja (ET 2020).

Pregledali so stanje na področju metodologije spremljanja ZOIU v Sloveniji ter izdali Metodologijo spremljanja in preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, z namenom, da bi bili strokovni pristopi še učinkovitejši, saj se zavedajo, da je uspešnost podpore mlastostniku odvisna tudi od usposobljenosti, znanja in informiranosti.

Vir: ZRSŠ, 17. 4. 2019

(Skupno 58 obiskov, 1 današnjih obiskov)