Študentke in študenti so se na prvi stopnji v dveh prijavnih rokih in roku za zapolnitve še prostih vpisnih mest lahko odločali med 18.481 vpisnimi mesti za redni in izredni študij (za državljane Republike Slovenije in državljane držav Evropske unije je bilo razpisanih 16.513 mest, za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva pa 1.968 mest), ki so jih razpisali štirje javni visokošolski zavodi (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu) ter 13 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

Nadaljuje se trend zmanjševanja vpisnih mest; v primerjavi z lanskim razpisom so visokošolski zavodi razpisali 660 vpisnih mest manj.

V prvem prijavnem roku je bilo oddanih 14.704 prijav za vpis, od tega je bilo sprejetih 11.119 kandidatk in kandidatov. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos v postopku obravnavanih nekaj manj prijav (lani 14.833), vendar sprejetih več kandidatov (lani 10.899). Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima Univerza na Primorskem (84,7 %), sledijo Univerza v Mariboru (84,5 %), Univerza v Ljubljani (71,4 %) ter samostojni visokošolski zavodi in koncesije s skupaj 81,2 %.

Tudi v letošnjem letu je bilo največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, športne programe, psihologijo, programe s področja zdravstva in veterine, varstvoslovja ter predšolske vzgoje.

Po prvih podatkih iz Evidenčnega in analitskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) so za študijsko leto 2018/2019 štiri univerze in 54 samostojnih visokošolskih zavodov razpisali skupaj 626 študijskih programov, in sicer 249 študijskih programov prve stopnje s 25.481 vpisnimi mesti za vpis v 1. letnik, 9 enovitih magistrskih študijskih programov z 837 vpisnimi mesti, 278 študijskih programov druge stopnje z 18.284 vpisnimi mesti in 90 doktorskih študijskih programov z 2.374 vpisnimi mesti.

Preko prijave za vpis v eVŠ so kandidati v okviru 94 različnih razpisov za vpis in 410 prijavnih rokov doslej izpolnili 33.641 prijav, in sicer 22.110 za prvo stopnjo, 1509 za enoviti magistrski študij, 8.677 za magistrski študij in 1.345 za doktorski študij. Po podatkih na dan 27. 9. 2018 ob 15. uri (vpisi še potekajo) je zabeleženih 12.951 vpisov študentov, ki so se prvič vpisali v 1. letnik študijskih programov prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov. Za primerjavo lahko navedemo, da je bilo v lanskem študijskem letu skupaj vpisanih 14.617 brucev, vseh študentov pa 66.385.

Za bodoče študentke in študente je bilo razpisanih 11.926 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.050 in 7.876 za podaljšanje bivanja ter 15 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2018/19 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih ostaja 21,50 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov. Do 16. avgusta 2018 smo prejeli 13.604 vlog (5.529 za sprejem in 8.075 za podaljšanje bivanja), kar je 207 manj kot lani.

Vir: MIZŠ, 28. 9. 2018

(Skupno 52 obiskov, 1 današnjih obiskov)