Eurydice Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, CMEPIUS in Zavod RS za šolstvo 27. in 28. septembra 2022 na Brdu pri Kranju organiziramo nacionalno konferenco Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju.

Osrednji namen konference je odpreti prostor za razpravo o različnih vidikih pravičnosti in inkluzivnosti v vzgoji in izobraževanju ter njuni medsebojni povezanosti. Glavni cilji konference so:

  • predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi;
  • razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju;
  • identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema);
  • omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti in
  • prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Vabimo vas, da konferenco sooblikujete s primeri dobrih praks, ki se osredotočajo na posebne skupine in se tematsko navezujejo na tematske steze, povezane s različnimi področji varnega in spodbudnega učnega okolja. Svoj primer dobre prakse oddate preko spletnega obrazca najkasneje do 27. maja 2022.

VIP pasica z logotipi Eurydice, ZRSŠ, MIZŠ, CMEPIUS

(Skupno 199 obiskov, 1 današnjih obiskov)