Publication document thumbnailIzšel je prevod publikacije “Citizenship Education at School in Europe” (.pdf), Eurydice, ki ga je uredil Mitja Sardoč, izdalo pa Ministrstvo za šolstvo in šport, 2005.

Primerjalna študija “Državljanska vzgoja v Evropi” je pomembna za razvoj referenčnega okvira na vsebinskem področju izobraževanja za demokratično državljanstvo, saj je posebna pozornost namenjena primerjalni analizi naslednjih elementov s širšega področja državljanske vzgoje:

  • vključitev temeljnih načel s področja državljanske vzgoje v zakonodajo, ki ureja delovanje javnega sistema vzgoje in izobraževanja;
  • vključitev vsebin s področja državljanske vzgoje v šolski kurikul;
  • organizacija obšolskih in izvenšolskih dejavnosti, ki spodbujajo participacijo učencev (npr. šolski parlament);
  • razvoj učbenikov ter drugih didaktičnih materialov in gradiv s širšega vsebinskega področja državljanske vzgoje;
  • vzpostavitev podporne mreže za izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev ter drugih pedagoških delavcev;
  • vključitev evropske razsežnosti v osnovnošolskem in srednješolskem kurikulu.

Izid publikacije v slovenskem jeziku: januar 2006

Vabljeni k branju študije Državljanska vzgoja v Evropi (.pdf).

(Skupno 79 obiskov, 1 današnjih obiskov)