Publication document thumbnailMatematična kompetenca je osnovna sestavina široke palete disciplin, poklicev in področij življenja. V študiji Eurydice so osvetljeni bistveni elementi usmeritev, politik in praks, ki oblikujejo pouk matematike v evropskih izobraževalnih sistemih, in sicer je poročilo osrediščeno na reforme učnih načrtov za matematiko, metode poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja ter izobraževanja učiteljev. Opisani so ukrepi, s katerimi se spopadajo države z nizkimi dosežki dijakov in spodbujajo dijake k učenju matematike.

Študija temelji na obsežni analizi stanja poučevanja in učenja matematike, glavnih ugotovitvah mednarodnih raziskav PISA in TIMSS ter rezultatih pilotne raziskave Eurydice (SITEP) o vsebini programov začetnega izobraževanja učiteljev. V študiji je sodelovalo 31 držav (države EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija) in zajema referenčo leto 2010/11.

>> Študija v celoti: Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike (.pdf, sl)
>> Študija v celoti: Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies (.pdf, en)

>> Poudarki iz študije (.pdf)
>> Highlights (.pdf)

 

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)