phisical education naslovka Novo poročilo Physical Education and Sport at School in Europe (Športna vzgoja in šport v šolah v Evropi) orisuje stanje na področju športne vzgoje in športnih dejavnosti v šolah v 30 evropskih državah. Poročilo pokriva primarno in sekundarno raven izobraževanja in ponuja vpogled v naslednje teme:
•    nacionalne strategije in široke pobude, kjer obstajajo,
•    status telesne vzgoje v nacionalnih kurikulumih in usmerjevalnih dokumentih,
•    priporočeni čas pouka, namenjen športni vzgoji in športnim aktivnostim,
•    ocenjevanje učencev,
•    izobraževanje učiteljev,
•    dejavnosti izven obveznega programa in
•    načrtovane nacionalne reforme.
Poročilo je rezultat poglobljene analize podatkov, ki so jih priskrbele nacionalne enote omrežja Eurydice, in predstavlja prvi poskus Evropske komisije opredeliti ključne prednosti in pomanjkljivosti ureditev področja športne vzgoje v šolah po Evropi.

Več:
>> Športna vzgoja in šport v šolah v Evropi (.pdf)
>> Physical Education and Sport at School in Europe (.pdf)

>> Poudarki iz študije (.pdf)
>> Highlights (.pdf)

(Skupno 90 obiskov, 1 današnjih obiskov)